Lascoördinatie

Lassen, het betrouwbaar verbinden van delen, is een bijzonder proces en dient daarom met zorg te gebeuren. Specificaties en normen vormen hiervoor de leidraad, terwijl praktijk, veiligheid, efficiency en kwaliteit de sleutelwoorden zijn.

Theuns Engineering biedt ondersteuning bij het samenbrengen van lasuitvoering, planning en projectspecificaties op een verantwoorde, praktische en vooral veilige manier. Dit geschiedt op basis van IWE-kwalificatie volgens het International Institute of Welding.

Een belangrijke specialisatie vormt de volledige organisatie van kwalificatieprogramma’s voor diverse materialen binnen offshore toepassingen. Maar we bedienen ook andere markten en bieden bijvoorbeeld oplossingen voor kleinschaligere lasvraagstukken.

Frank Theuns, oprichter van Theuns Engineering, kende een rijke en lange loopbaan als lasingenieur, waarin vele uitdagingen uit de laspraktijk zijn pad kruisten. Zo werkte hij zeven jaar als welding engineer bij een groot offshore-bedrijf (Heerema). Hier was hij ook welding supervisor en stuurde grote teams van lassers en voormannen aan. Als onderzoeker verwierf hij grondige kennis van diverse materialen.

De dienstverlening van Theuns Engineering stoelt dus op een zeldzame combinatie van kennis en praktijkervaring.