Constructiemanagement

De constructiemanager zorgt voor optimaal rendement; hij ziet toe op een efficiënte voortgang binnen gestelde projecteisen. Zo verloopt en eindigt een project naar wens. Theuns Engineering is uitstekend toegerust voor de (tijdelijke) invulling van deze rol.

Wij hebben hiervoor niet alleen de kennis en ervaring in huis, we beschikken ook over een uitgebreid netwerk. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van de opdracht, kan Theuns Engineering zorgen voor versterking en aanvulling van een projectteam op maat.

Theuns Engineering voert het constructiemanagement uit op basis van een helder plan van aanpak; dit wordt opgesteld in overleg met de opdrachtgever. Vaak gaat het om een combinatie van de volgende aspecten:

  • Veiligheidsbewaking;
  • Aansturen van productie;
  • Projectplanning, voortgangsbewaking en rapportage;
  • Kwaliteitsbewaking (voldoen aan eisen van opdrachtgever);
  • Communicatie tussen opdrachtgever en uitvoerder;
  • Oplossen van complicaties tijdens uitvoering;
  • Coördineren van projectstatus op basis van een Mechanical Completion System;
  • As Built documentatie: zorgen voor tijdige en complete oplevering.