Corrosiebescherming

Corrosie is de aantasting van materialen doordat hun omgeving op ze inwerkt. In het bijzonder de aantasting van metalen door elektrochemische reacties. Vooral offshore constructies zoals fundaties voor windmolens of platformen voor het winnen van olie en gas zijn onderhevig aan deze invloeden.

Om kosten te beperken en om aan milieueisen te voldoen, moeten constructies steeds langer meegaan. Zo zijn er ter beperking of zelfs ter voorkoming van corrosie diverse methoden voorhanden zoals aanpassen van het ontwerp of de toe te passen constructiematerialen, kathodische bescherming of het aanbrengen van een beschermende laag.

Theuns Engineering is NACE gecertificeerd en heeft brede ervaring met corrosie protectie systemen voor offshore toepassingen. We kunnen u helpen bij ontwerpvraagstukken en/of inspecties tijdens conserveringsactiviteiten zodat u zeker bent dat uitvoering voldoet aan projectspecificaties.

Voorbeelden van inspecties zijn: luchtvochtigheidsmetingen, douwpuntbepaling, oppervlakte ruwheidsmetingen, bepaling van zoutgehalte, droge en natte laagdiktebepalingen en holiday testen.