Kwaliteit en controle

De regels en normen voor metaalverwerkende bedrijven worden alsmaar strenger.
Het wordt steeds belangrijker om kwaliteitsborging en productaansprakelijkheid goed te regelen. Natuurlijk mogen de productie en levertijd hier niet onder lijden. Om de kwaliteitsbewaking en certificering goed te organiseren, te coördineren of uit te voeren, hebben bedrijven soms advies en begeleiding nodig: precies wat Theuns Engineering biedt.
Binnen de metaalverwerkende industrie maakt men onderscheid tussen kwaliteitscontrole (QC) en kwaliteitsborging (QA).

Kwaliteit is de mate waarin wordt voldaan aan de eisen van de opdrachtgever. Om te meten in hoeverre dit gebeurt, zijn controlemechanismen nodig. Theuns Engineering heeft de deskundigheid in huis om deze kwaliteitscontrole te coördineren of uit te voeren. Bij complexe kwaliteitsopdrachten kunnen we een team van QC-professionals samenstellen en aansturen. Hierbij gebruikmakend van een uitgebreid en veelzijdig netwerk van gekwalificeerde specialisten (o.a. IWE, NDO Level III, NACE level III). Enkele voorbeelden van QC-trajecten waarvoor u ons kunt inschakelen:

  • Project specifieke QC organisatie
  • Verificatie van projectspecificaties versus uitvoering
  • Verificatie van design versus productie en maatvoering
  • Lasinspecties
  • Materiaalinspecties
  • Inspecties bij subcontractors
  • Coördinatie van niet-destructief onderzoek.